Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN

18. Xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx’ xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx Xxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxx xx, xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx. Xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx Xxxxxxxx’ xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx?

Originaltekst
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx 1.1.10) xxx xxxxx x X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx. Xxxxxxx, 1879.

[18]καὶ τάδε μὲν ἦν, ὅτε Ἀριστόνικος Ῥωμαίοις περὶ τῆς ἀρχῆς ἐπολέμει τῆς ἐν Ἀσίᾳ: ἀναιρεθέντος δὲ Γράκχου καὶ τελευτήσαντος Ἀππίου Κλαυδίου, ἀντικαθίστανται μὲν ἐς τὸ τὴν γῆν ἅμα τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ διανέμειν Φούλβιος Φλάκκος καὶ Παπίριος Κάρβων, ἀμελούντων δὲ τῶν κεκτημένων αὐτὴν ἀπογράφεσθαι κατηγόρους ἐκήρυττον ἐνδεικνύναι. καὶ ταχὺ πλῆθος ἦν δικῶν χαλεπῶν: ὅση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῇδε ἐπέπρατο ἢ τοῖς συμμάχοις ἐπιδιῄρητο, διὰ τὸ τῆσδε μέτρον ἐξητάζετο ἅπασα, ὅπως τε ἐπέπρατο καὶ ὅπως ἐπιδιῄρητο, οὔτε τὰ συμβόλαια οὔτε τὰς κληρουχίας ἔτι ἐχόντων ἁπάντων: ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, ἀμφίλογα ἦν. ἀναμετρουμένης τε αὐτῆς οἱ μὲν ἐκ πεφυτευμένης καὶ ἐπαύλεων ἐς ψιλὴν μετετίθεντο, οἱ δ᾽ ἐξ ἐνεργῶν ἐς ἀργὸν ἢ λίμνας ἢ τέλματα, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ὡς ἐπὶ δορικτήτοις ἀκριβῆ πεποιημένοι. καὶ τὸ κήρυγμα, τὴν ἀνέμητον ἐξεργάζεσθαι τὸν ἐθέλοντα προλέγον, ἐπῇρε πολλοὺς τὰ πλησίον ἐκπονοῦντας τὴν ἑκατέρας ὄψιν συγχέαι: χρόνος τε ἐπελθὼν ἐνεόχμωσε πάντα. καὶ τὸ τῶν πλουσίων ἀδίκημα καίπερ ὂν μέγα δυσεπίγνωστον ἦν. καὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ πάντων ἀνάστασις ἐγίγνετο μεταφερομένων τε καὶ μετοικιζομένων ἐς ἀλλότρια.

[19]ταῦτά τε δὴ καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις τῶν δικαζόντων ἐπείξεις οὐ φέροντες οἱ Ἰταλιῶται Κορνήλιον Σκιπίωνα, ὃς Καγχηδόνα ἐπόρθησεν, ἠξίουν προστάτην σφῶν ἀδικουμένων γενέσθαι. ὁ δ᾽ ἐς τοὺς πολέμους αὐτοῖς κεχρημένος προθυμοτάτοις ὑπεριδεῖν τε ὤκνησε καὶ παρελθὼν εἰς τὸ βουλευτήριον τὸν μὲν Γράκχου νόμον οὐκ ἔψεγε διὰ τὸν δῆμον σαφῶς, τὴν δὲ τοῦδε δυσχέρειαν ἐπεξιὼν ἠξίου τὰς δίκας οὐκ ἐπὶ τῶν διαιρούντων ὡς ὑπόπτων τοῖς δικαζομένοις, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑτέρων λέγεσθαι. ᾧ δὴ καὶ μάλιστα ἔπεισεν, εἶναι δοκοῦντι δικαίῳ: καὶ Τουδιτανὸς αὐτοῖς ὑπατεύων ἐδόθη δικάζειν. ἀλλ᾽ ὅδε μὲν ἁψάμενος τοῦ ἔργου καὶ τὴν δυσχέρειαν ἰδὼν ἐπ᾽ Ἰλλυριοὺς ἐστράτευε, πρόφασιν τήνδε ποιούμενος τοῦ μὴ δικάζειν: οἱ δὲ τὴν γῆν διανέμοντες, οὐκ ἀπαντῶντος ἐς αὐτοὺς οὐδενὸς ἐς δίκην, ἐπὶ ἀργίας ἦσαν. καὶ μῖσος ἐντεῦθεν ἤρξατο εἰς τὸν Σκιπίωνα τοῦ δήμου καὶ ἀγανάκτησις, ὅτι αὐτὸν ἀγαπήσαντες ἐπιφθόνως καὶ πολλὰ τοῖς δυνατοῖς ἐναντιωθέντες ὑπὲρ αὐτοῦ ὕπατόν τε δὶς ἑλόμενοι παρανόμως, ὑπὲρ τῶν Ἰταλιωτῶν ἀντιπεπραχότα σφίσιν ἑώρων. ταῦτα δ᾽, ὅσοι τοῦ Σκιπίωνος ἦσαν ἐχθροί, κατιδόντες ἐβόων, ὡς λῦσαι τὸν Γράκχου νόμον ὅλως διεγνωκὼς μέλλοι πολὺν ἐπὶ τῷδε ἔνοπλον φόνον ἐργάσασθαι.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185