Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN
Xxxxxxx xx Xxx Xxxx

1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. ”Xxxx xx” xxxxx Xxxxxxxx, ”xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx? Xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xx éx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xx xxx, xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx.

5. Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx. Xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx.

6. Xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx?

2. Xxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx?

Originaltekst
Xxxxxxxx. Xxxxxxxx'x Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. 1921. 10) Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[1]τότε μὲν οὖν διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν αἰσθανόμενος δὲ τῶν πολιτευμάτων τὸ περὶ τὸν Ὀκτάβιον οὐ τοῖς δυνατοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολλοῖς ἐκπαθέστερον μέγα γάρ τι καὶ καλὸν ἐδόκει τὸ τῶν δημάρχων ἀξίωμα μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης διατετηρημένον ἀνῃρῆσθαι καὶ καθυβρίσθαι, λόγον ἐν τῷ δήμῳ διεξῆλθεν, οὗ μικρὰ παραθέσθαι τῶν ἐπιχειρημάτων οὐκ ἄτοπον ἦν, ὥστε ὑπονοηθῆναι τὴν πιθανότητα καὶ πυκνότητα τοῦ ἀνδρός,

[2]ἔφη γὰρ ἱερὸν τὸν δήμαρχον εἶναι καὶ ἄσυλον, ὅτι τῷ δήμῳ καθωσίωται καὶ τοῦ δήμου προέστηκεν. ἂν οὖν μεταβαλόμενος τὸν δῆμον ἀδικῇ καὶ τὴν ἰσχὺν κολούῃ καὶ παραιρῆται τὴν ψῆφον, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπεστέρηκε

[3]τῆς τιμῆς ἐφ᾽ οἷς ἔλαβεν οὐ ποιῶν ἐπεὶ καὶ τὸ Καπετώλιον κατασκάπτοντα καὶ τὸ νεώριον ἐμπιπράντα δήμαρχον ἐὰν δεήσει, καὶ ταῦτα μὲν ποιῶν δήμαρχός ἐστι πονηρός: ἐὰν δὲ καταλύῃ τὸν δῆμον, οὐ δήμαρχός ἐστι. πῶς οὖν οὐ δεινόν εἰ τὸν μὲν ὕπατον ὁ δήμαρχός ἄξει, τὸν δὲ δήμαρχον οὐκ ἀφαιρήσεται τὴν ἐξουσίαν ὁ δῆμος ὅταν αὐτῇ κατὰ τοῦ δεδωκότος χρῆται; καὶ γὰρ ὕπατον καὶ δήμαρχον ὁμοίως ὁ δῆμος αἱρεῖται.

[4]καὶ μὴν ἥ γε βασιλεία πρὸς τῷ πᾶσαν ἀρχήν ἔχειν ἐν ἑαυτῇ συλλαβοῦσα καὶ ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις καθωσίωται πρὸς τὸ θεῖον ἀλλὰ Ταρκύνιον ἐξέβαλεν ἡ πόλις ἀδικοῦντα, καὶ δι᾽ ἑνὸς ἀνδρὸς ὕβριν ἡ πάτριος ἀρχὴ καὶ κτίσασα τὴν Ῥώμην κατελύθη. τί δὲ οὕτως ἅγιον ἐν Ῥώμῃ καὶ σεμνόν ὡς αἱ περιέπουσαι παρθένοι καὶ φυλάττουσαι τὸ ἄφθιτον πῦρ; ἀλλ᾽ εἴ τις ἂν ἁμάρτῃ αὑτῶν, ζῶσα κατορύσσεται: τὸ γὰρ ἄσυλον οὐ φυλάττουσιν ἀσεβοῦσαι εἰς τοὺς θεούς, ὃ διὰ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν.

[5]οὔκουν οὐδὲ δήμαρχός ἀδικῶν τὸν δῆμον ἔχειντὴν διὰ τὸν δῆμον ἀσυλίαν δίκαιός ἐστιν ᾗ γὰρ ἰσχύει δυνάμει, ταύτην ἀναιρεῖ, καὶ μὴν εἰ δικαίως ἔλαβε τὴν δημαρχίαν, τῶν πλείστων φυλῶν ψηφισαμένων, πῶς οὐχὶ κἂν ἀφαιρεθείη δικαιότερον πασῶν ἀποψηφισαμένων;

[6]ἱερὸν δὲκαὶ ἄσυλον οὐδὲν οὕτως ἐστίν ὡς τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα: χρῆσθαι δὲ τούτοις καὶ κινεῖν καὶ μεταφέρειν ὡς βούλεται, τὸν δῆμον οὐδεὶς κεκώλυκεν. ἐξῆν οὖν αὐτῷ καὶ τὴν δημαρχίαν ὡς ἀνάθημα μετενεγκεῖν εἰς ἕτερον, ὅτι δὲ οὐκ ἄσυλον οὐδὲ ἀναφαίρετον ἡ ἀρχή, δῆλόν ἐστι τῷ πολλάκις ἔχοντας ἀρχήν τινας ἐξόμνυσθαι καὶ παραιτεῖσθαι δι᾽ αὑτῶν.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185