Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN
Xxxxxxx xx Xxx Xxxx

1. Xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx.

2. Xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx éx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 500 xxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Xx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4. Xx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xx xxx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ”xxx Xxxx” xxxxx ”xxx xxxxxxxxxx” (xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx). Xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxx. X Xxx xxx xxx xx xxx xxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (xxxxx: Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx), xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ”Xxxxxxx xxxxxxxxxxx” xx xxxxx xxxx ”Xxxxxxxxxxx xxxxx”.

6. Xxxxx xxxxx, xx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxx xx xx Xxxxxxxx’ xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx, xxx xx xxx xx xxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xx, xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx?

2. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx?

Den græske originaltekst
Xxxxxxxx. Xxxxxxxx'x Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. 1921. 10) Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[1]Ῥωμαῖοι τῆς τῶν ἀστυγειτόνων χώρας ὅσην ἀπετέμοντο πολέμῳ, τὴν μὲν ἐπίπρασκον, [x. 160]τὴν δὲ ποιούμενοι δημοσίαν ἐδίδοσαν νέμεσθαι τοῖς ἀκτήμοσι καὶ ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ἀποφορὰν οὐ πολλὴν εἰς τὸ δημόσιον τελοῦσιν.

[2]ἀρξαμένων δὲ τῶν πλουσίων ὑπερβάλλειν τὰς ἀποφορὰς καὶ τοὺς πένητας ἐξελαυνόντων, ἐγράφη νόμος οὐκ ἐῶν πλέθρα γῆς ἔχειν πλείονα τῶν πεντακοσίων, καὶ βραχὺν μὲν χρόνον ἐπέσχε τὴν πλεονεξίαν τὸ γράμμα τοῦτο, καὶ τοῖς πένησιν ἐβοήθησε κατὰ χώραν μένουσιν ἐπὶ τῶν μεμισθωμένων καὶ νεμομένοις ἣν ἕκαστος ἐξ ἀρχῆς εἶχε μοῖραν.

[3]ὕστερον δὲ τῶν γειτνιώντων πλουσίων ὑποβλήτοις προσώποις μεταφερόντων τὰς μισθώσεις εἰς ἑαυτούς, τέλος δὲ φανερῶς ἤδη δι᾽ ἑαυτῶν τὰ πλεῖστα κατεχόντων, ἐξωσθέντες οἱ πένητες οὔτε ταῖς στρατείαις ἔτι προθύμους παρεῖχον ἑαυτούς, ἠμέλουν τε παίδων ἀνατροφῆς, ὥστε ταχὺ τὴν Ἰταλίαν ἅπασαν ὀλιγανδρίας ἐλευθέρων αἰσθέσθαι, δεσμωτηρίων δὲ βαρβαρικῶν ἐμπεπλῆσθαι, δι᾽ ὧν ἐγεώργουν οἱ πλούσιοι τὰ χωρία, τοὺς πολίτας ἐξελάσαντες.

[4]ἐπεχείρησε μὲν οὖν τῇ διορθώσει Γάιος Λαίλιος ὁ Σκηπίωνος ἑταῖρος ἀντικρουσάντων δὲ τῶν δυνατῶν φοβηθεὶς τὸν θόρυβον καὶ παυσάμενος ἐπεκλήθη σοφὸς ἢ φρόνιμος: ἑκάτερον γὰρ ἐδόκει σημαίνειν ὁ σαπίηνς ὁ Τιβέριος δὲ δήμαρχος ἀποδειχθεὶς εὐθὺς ἐπ᾽αὐτὴν ὥρμησε τὴν πρᾶξιν, ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι λέγουσι, Διοφάνους τοῦ ῥήτορος καὶ Βλοσσίου τοῦ φιλοσόφου παρορμησάντων αὐτόν,

[5]ὧν ὁμὲν Διοφάνης φυγὰς ἦν Μιτυληναῖος, ὁ δὲ αὐτόθεν[x. 162]ἐξ Ἰταλίας Κυμαῖος, Ἀντιπάτρου τοῦ Ταρσέως γεγονὼς ἐν ἄστει συνήθης καὶ τετιμημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ προσφωνήσεσι γραμμάτων φιλοσόφων: ἔνιοι δὲ καὶ Κορνηλίαν συνεπαιτιῶνται τὴν μητέρα πολλάκις τοὺς υἱοὺς ὀνειδίζουσαν ὅτι Ῥωμαῖοι Σκηπίωνος αὐτὴν ἔτι πενθεράν, οὔπω δὲ μητέρα Γράγχων προσαγορεύουσιν.

[6]ἄλλοι δὲ Σπόριόν τινα Ποστούμιον αἴτιον γενέσθαι λέγουσιν, ἡλικιώτην τοῦ Τιβερίου καὶ πρὸς δόξαν ἐφάμιλλον αὐτῷ περὶ τὰς συνηγορίας, ὃν, ὡς ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς στρατιᾶς, εὑρὼν πολὺ τῇ δόξῃ καὶ τῇ δυνάμει παρηλλαχότα καὶ θαυμαζόμενον, ἠθέλησεν, ὡς ἔοικεν, ὑπερβαλέσθαι πολιτεύματοςπαραβόλου καὶ μεγάλην προσδοκίαν ἔχοντος ἁψάμενος.

[7]ὁ δ᾽ἀδελφὸς αὐτοῦ Γάιος ἔν τινι βιβλίῳ γέγραφεν εἰς Νομαντίαν πορευόμενον διὰ τῆς Τυρρηνίας τὸν Τιβέριον, καὶ τὴν ἐρημίαν τῆς χώρας ὁρῶντα καὶ τοὺς γεωργοῦντας ἢ νέμοντας οἰκέτας ἐπεισάκτους καὶ βαρβάρους, τότε πρῶτον ἐπὶ νοῦν βαλέσθαι τὴν μυρίων κακῶν ἄρξασαν αὐτοῖς πολιτείαν. τὴν δὲ πλείστην αὐτὸς ὁ δῆμος ὁρμὴν καὶ φιλοτιμίαν ἐξῆψε, προκαλούμενος διὰ γραμμάτων αὐτὸν ἐν στοαῖς καὶ τοίχοις καὶ μνήμασι καταγραφομένων ἀναλαβεῖν τοῖς πένησι τὴν δημοσίαν χώραν.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185