Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

X xxxxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.

Enevældens fald
Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx. XXX'x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.
Xxxxxx 16.x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x 1787, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx 1614.
Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Nationalforsamlingen
Xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxx 1789, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx 17. xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx, xx xxx 20. xxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx.

Stormen på Bastillen
Xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx. Xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx' xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx Xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx.
Xx xxxxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxx 1789 xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx' xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Revolution
Xxx xxx xxxx xxx x Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx éx xxxxxx xxx xxxxxx xxx 4. xx 5. xxxxxx 1789 xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Kvindetoget til Versailles
X xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx. Xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxéxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xx Xxxxx' xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx 5. xxxxxxx 1789 xxx 5-7000 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 30 xx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx.

Den nye grundlov
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx x Xxxxx.
X xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 1791.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx.

Radikalisering
X xxxxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 1791 xxxxxx xxxx Xxxxxx 16. xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx Xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx.
Xxx 20. xxxxx 1792 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxx 23 xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx Xxxxxx.

Den anden revolution
X xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx 10. xxxxxx xxx xxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxx' xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 20. xxxxxxxxx 1792, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx Xx Xxxxxxxx (Xxxxxxx).
Xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx-xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx 16. xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxx 21. xxxxxx 1793 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxéx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx 1793. Xxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx "xxxxxx xx xxxxxx" xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxx xxx.
Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxxx xx xx 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx', xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 1792 xxx xxx xxxxxx xx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Rædselsherredømmet
Xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1793 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxx 1793 xxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 'xxxxxxxx' xxxxx 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx', xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x éx xx, xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxéxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxéxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Reaktion
Xxxxx xx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxxx xx XX (xxx 26. xxxx 1794 x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1789-91, xx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx Xxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x 1794, xx xxxx-xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x 1795, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx x 1795. Xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 1793, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 1791.
Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1795. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx.

Den 18. brumaire
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x 1798 xxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx.
Xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x 1793, xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X 1793 xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxx x xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x 1799 xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx 18. xxxxxxxx xx XXXX (9. xxxxxxxx 1799) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Publikationsår: 2011

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x 1792?

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx?

3. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx? Xxxx xxxxx xxxxxx?

4. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx?

5. Xxxx xxx xxxx-xxxxxxxxxx? Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx?

6. Xxxx xxx Xxxxxxxxxxx?

7. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx 1799? Xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx? Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
De store Revolutioner x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Revolutionens betydning x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Krigen mod republikken x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Oplysningstid og oplyst enevælde x Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Den videnskabelige Revolution x Xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Det enevældige Frankrig x Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx: Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Den amerikanske Revolution x Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, X.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 2014

Xxxxx, X.
Xxx Xxxxxx Xxx-Xxxxxxxxxx, 1787-1788
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, 1978

Xxxxxxx, X.
Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, 1963

Xxxxxx, Xxxxxx X.
X Xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx, 2009

Xxxxxxx, Xxxxx
Xxx Xxxxxx Xéxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx, 2002

Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxx)
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxx-Xxxxxxxxx, 2001
    Relevante tekster 
    Biografier      Leksikon      Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159