Det Historiske Akademi


His­to­ri­ens Verden er pro­du­ce­ret af Det His­to­riske Akademi, som er en for­mid­lings­virk­som­hed, hvis fokus ligger indenfor historie, religion og ar­kæo­l­og­i. Udover denne un­der­vis­nings­por­tal tilbyder vi blandt andet foredrag, se­mi­na­rer, kurser, o­ver­sætt­els­er, his­to­riske rejser.
Vores primære måls­ætni­ng er dog at vi­de­re­for­mid­le faglig viden til de danske un­der­vis­nings­in­sti­tu­ti­o­ner med særligt fokus på grund­sko­ler­ne, gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og bib­li­o­te­ker.


JAN BRIX
Direktør
His­to­ri­ker, cand.mag.
Tlf: 2546 9334
E-mail: jbrix@his­to­risk-akademi.dk


RASMUS KJÆRBYE PETERSEN
His­to­ri­ker, cand.mag.
E-mail: rkjaerbye@his­to­risk-akademi.dk


HANS BÆK HANSEN
Klassisk filolog, cand.mag.
E-mail: hbaek@his­to­risk-akademi.dk


IDA BOLWIG MOSE
Fi­nans­øk­on­om og grafiker
E-mail: imose@his­to­risk-akademi.dk


KONTAKT
Det His­to­riske Akademi
Balders Vej 10
DK-9500 Hobro

CVR.: 32 62 99 89

Email: info@his­to­risk-akademi.dk

Telefon: 61 28 93 34
Mandag: 10:00-12.00
Tirsdag: 10:00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00-12:00
Fredag: Lukket