Tekstoversigt


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Religionskrigene (1550-1650)

Europa i religionskrig (1550-1580)
    Religionskonflikten (1550-1570)
    Et splittet Europa (1570-1580)

Optakten til krigen (1580-1610)
    Religionskrig og oprør (1580-1590)
    Krigsoptakten (1590-1610)

Trediveårskrigen (1610-1650)
    Krigsudbruddet (1610-1620)
    Krigens første årti (1620-1630)
    Et forandret Europa (1630-1650)