Nazityskland


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Hitlers kansleranmodning til Hindenburg (19. november 1932)
Rigsdagsbrandsforordningen (28. februar 1933)
Forordning ”til afværgelse af ondskabsfulde angreb på regeringen”
Bemyndigelsesloven
Lov til sikring af enheden mellem parti og stat